Undervisningstider og timeavtaler

Første ordinære time starter kl. 08.00 og siste er ferdig kl. 17.00.

Noen av lærerne har til tider mulighet til å kjøre utover disse tidene, men dette må lærer og elev avtale seg i mellom. Elevene møter vanligvis på skolens kontor, men kan også hentes annet sted (dette avtales også individuelt med lærer).

Ved henting trekkes tiden det tar læreren å komme seg fra kontoret til hentestedet fra kjøretimen. Dersom eleven ønsker å avslutte kjøretimen et annet sted enn på kontoret, gjelder samme regel som ved henting på annet sted.

Avbestilling av timer

Ønsker du å avbestille kjøretimer, må dette gjøres 24 timer før kjøretimen starter. Mandagstimer må avbestilles senest fredag før kl.12:00 (timer som ikke avbestilles innen fristen må eleven betale for).

NB! Frist for avbestilling av obligatorisk opplæring og førerprøver er 2 virkedager før avtalt tid. Dersom obligatorisk kjøring eller førerprøve er på en mandag må avbestillingen skje senest på torsdagen før.

NB! Frist for avbestilling av trafikalt grunnkurs er 2 virkedager før avtalt tid. Dersom kurset begynner tirsdag kl.17:00 må avbestillingen skje senest på fredag kl.17:00.

Elever som møter for sent til timen

Læreren venter i 15 minutter, etter dette regnes eleven som «ikke møtt» og har dermed ikke krav på å kjøre resten av timen. Eleven må betale for timen.

Timer skolen må avbestille

På grunn av sykdom, tekniske svikt og lignende beklager vi å måtte ta forbehold om at bestilte timer må strykes. Det vil i så tilfelle bli gitt beskjed i så god tid som mulig. Hvis lærer ikke kommer til avtalt tid, vent 15 min., kontakt deretter skolen for å avtale en ny time.