Undervisningens innhold

I forskriften er undervisningen for å erverve førerkort delt i fire trinn som inngår i en sammenhengende rekkefølge. Før du begynner på et nytt trinn, må du ha nådd målene i de trinnene som ligger foran.

  • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
  • Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  • Trinn 3: Trafikal del
  • Trinn 4: Avsluttende opplæring

De ulike trinnene omhandler både praksis og teori. Den praktiske opplæringen, så som behandling av bilen og kjøring i trafikk, finner sted i skolebilen. Den teoretiske opplæring foregår i form av teoriundervisning. På teorisamlingene lærer du om trafikkregler, fysiske lover, ulykkesrisiko, atferd, samhandling m.m.

Trinn 1: Alle elever under 25 år må gjennomføre trafikalt grunnkurs før man kan begynne å øvelseskjøre både hjemme og på trafikkskole. Bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs må alltid medbringes under kjøring (dette finner du på Statens Vegvesen sine nettsider.

Trafikant i mørke en er en del av trafikalt grunnkurs. Her vil eleven, gjennom teori og forskjellige praktiske demonstrasjoner, oppleve hvordan det er å kjøre i mørket. Kurset varer én kveld og kommer i tillegg til de fire kveldene trafikalt grunnkurs består av. Alle, uavhengig av alder, må ta dette kurset.

Elever under 25 år, som ikke har tatt kurset før 31. oktober, kan ikke fortsette å øvelseskjøre mellom 1. november og 15. mars fram til kurset er gjennomført.

Elever over 25 år må ha gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen og ha tatt førstehjelpskurs senest tre virkedager før førerprøven. Hvis førerprøven gjennomføres mellom 15. mars og 1. november, har kandidaten frist fram til 1. februar påfølgende år på å delta på mørkekjøringsdemonstrasjonen, da kurset kun holdes i vinterhalvåret. Elever under 25 år som har førerprøve i sommerhalvåret, har frist fram til 31.10 på å gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjonen.

Trinn 2: På trinn 2 jobbes det med tekniske ferdigheter som stopp, igangsetting, bakkestart og giring. Trinnet avsluttes med første trinnvurderingstime på 45 min.

Trinn 3: På trinn 3 jobbes det trafikalt, og målet er at eleven skal kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. Det jobbes med plassering, feltskifte, rundkjøringer, motorvei etc. Mot slutten av trinn 3 drar eleven på Sikkerhetskurs på øvingsbane. Dette innebærer én kjøretime opp til banen, teori og praksis på glatt bane og én kjøretime tilbake til trafikkskolen (tilsammen ca. 5 timer). For å avslutte trinn 3 gjennomføres trinnvuderingstime på 45 minutter.

Trinn 4: Nå er eleven nærmest dyktig nok til å bestå førerprøven. Da gjennomføres Sikkerhetskurs på vei. Dette kurset består av fire deler (både teori og praksis), på tilsammen 13 undervisningstimer, som fordeles utover flere dager.

Alle nye elever må ha minst én enkelttime før vi kan sette i gang med obligatorisk opplæring da vi må vite at eleven er dyktig nok.