*Obligatorisk

Kjøretime 45 min

640,-

Kjøretime 45 min etter 16.00

640,-

Kjøretime 60 min

850,-
 *Obligatorisk trinn 2 vurderingstime  640,-
*Sikkerhetskurs på bane 4 timer 3500,-
*Obligatorisk trinn 3 vurderingstime 640,-
Sikkerhetskontroll av bil 500,-
*Trafikalt grunnkurs 10 t + førstehjelpskurs 1500,-
*Trafikant i mørke/mørkdemonstrasjon 1500,-
*Førstehjelpskurs 4 t (over 25 år) 800,-
Oppvarmingstime før førerprøve 640,-
Leie av bil til førerprøve 2500,-
Teorikurs (45 min) 500,-
Sikkerhetskurs på vei trinn 4 er totalt på 13 timer
*Sikkerhetskurs på vei trinn 4.1.1 (teori 2 t) 500,-
*Sikkerhetskurs på vei trinn 4.1.2 (kjøring 5 t) 3500,-
*Sikkerhetskurs på vei trinn 4.1.3 (kjøring 4 t) 3000,-
*Sikkerhetskurs på vei trinn 4.1.4 (teori 2 t) 500,-
Gebyrer til øvrige aktører
Naf gebyr for baneleie 1200,-
Gebyr til Statens vegvesenet ved oppkjøring 1070,-
Utstedelse av førerkort 280,-
Fotografering 75,-
Teoriprøve 600,-
Pakkeløsning 1.
10 x á 45 min kjøretimer 6200,-
Pakkeløsning 2.
8 x á 45 kjøretimer
2 x trinnvurderingstimer
1 x sikkerhetskurs på bane med NAF baneleie
1 x sikkerhetskurs på vei
1 x førerprøve 19500,-
Pakkeløsning 3.
2 x trinnvurderingstimer
1 x sikkerhetskurs på bane med NAF baneleie
1 x sikkerhetskurs på vei
 11900,-

NB! Kjøretime til og fra banen tilkommer på 1280,-

Pakker betales inn i sin helhet. Pakken er gyldig i ett år fra kjøpsdato. Pakker kan ikke overdras til andre.